Pelet

Natur pelet od čistog hrastovog drveta jedan je od najkvalitetnijih na domaćem tržištu. Proizvodimo ga od čistog drvenog otpada, bez kore, ljepila i aditiva. Sirovinsku bazu nam čini hrastova piljevina iz proizvodnih pogona, te krupni otpad koji drobilicama i mlinovima pretvorimo u piljevinu, koju prerađujemo do peleta. Pelet pakujemo u ambalažu sa brendom Natur Pelet u vreće po 15kg, na euro paletu u količini od 990-1200 kg – po želji kupca. Uzorke peleta redovno ispitujemo na institutu RGH Inspekt Sarajevo i po svim parametrima odgovara međunarodno priznatoj A1 klasi.

Visoka energetska efikasnost od 19056 kJ evidentno utiče na smanjenu potrošnju peleta u hladnim zimskim danima. Vlaga od 2,1% pruža dodatnu gorivu masu u količini 70-80 kg/t u odnosu na prosječan pelet. Sagorijevanje je gotovo potpuno pa sa 1,2 kg/t otpada pelet čuva vaš kotao, te mu produžava životni vijek. Godišnji kapacitet je 3000 t.